Background Image

Tietosuojaseloste

Kardemummo Oy:n tietosuojaseloste

Kardemummo Oy ("Kardemummo") kerää, tallentaa ja käyttää henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen ("Tietosuojaseloste") mukaisesti rekisterinpitäjänä tarjotakseen ja kehittääkseen Kardemummon mobiilisovelluksia ja verkkosivuja (yhdessä "Palvelut").

Tämä Tietosuojaseloste koskee kaikkia Kardemummon Palveluita. Käyttämällä Palveluita annat suostumuksesi käsitellä, hyödyntää ja luovuttaa henkilötietojasi.

Rekisterinpitäjä

Kardemummo Oy (y-tunnus 2768974-1)
Anjankuja 3 A 39, 02230 Espoo
Puhelin: +358 50 537 9082
Sähköposti: asiakaspalvelu@kardemummo.fi

Rekisteriasioista vastaa Samu Vatanen +358 50 537 9082.

Yritys ei ole valinnut tietosuojavastaavaa.

Tietojen teknisenä käsittelijänä toimii:

eCredo Oy (y-tunnus 1891646-3)
Anjankuja 3 A 39, 02230 Espoo
Puhelin: +358 50 570 1245
Sähköposti: asiakaspalvelu@ecredo.fi

Kerättävät ja käsiteltävät tiedot

Kerättävä tietoVälttämätön
asiakkaan sähköpostiosoiteon
asiakkaan salasanaon
asiakkaan organisaation nimiei
asiakkaan tilaustiedotei
käyttäjän nimion
käyttäjän sukupuoliei
käyttäjän synnyinvuosion
käyttäjän asuinpaikkakunnatei
käyttäjän suosikkiartistitei
käyttäjän omat muistotei
käyttäjän omat valokuvatei
Käyttäjän sijaintiei

Tietojen keräämisen käyttötarkoitus ja käsittelyn peruste

Seuraavien tietojen keräämisen ja niiden käsittelyn oikeutus perustuu palvelun käyttöä koskevan sopimuksen täyttämiseen:

Asiakkaan sähköpostiosoite tarvitaan käyttäjätunnuksen luomista varten. Sähköpostiosoite yksilöi sinut muista asiakkaista. Sitä käytetään myös asiakasviestintään meiltä sinulle. Jos et anna sähköpostiosoitetta, et voi käyttää palvelua.

Salasana tarvitaan palvelun tietoturvan takaamiseksi. Käytät sähköpostiosoitettasi ja salasanaasi palveluun kirjautuaksesi. Jos et anna salasanaa, et voi käyttää palvelua.

Asiakkaan tilaustieto tarvitaan palvelun maksullisten ominaisuuksien tarjoamiseen ja veloittamiseen. Jos tilaat maksullisia ominaisuuksia, liitetään tilauksesta tieto käyttäjätunnukseesi. Jos et tee tilausta, ei tilaustietoja kerätä.

Asiakkaan organisaation nimi kerätään palvelun ammattikäyttäjiltä. Organisaation nimi voi olla työpaikka, hoivakoti, palvelukeskus tai järjestö, jota ammattikäyttäjä edustaa. Organisaation nimeä käytetään asiakasviestinnässä, sekä tietyissä tapauksissa maksullisten ominaisuuksien veloittamiseen ja käytön raportoimiseen. Muilta kuin ammattikäyttäjiltä ei kerätä tietoa organisaation nimestä.

Seuraavien tietojen keräämisen ja käsittelyn oikeutus perustuu rekisteröidyn suostumukseen:

Käyttäjän nimi tarvitaan palvelukokemuksen yksilöintiin. Asiakkaat voivat luoda useita käyttäjiä, jotka käyttävät palvelua samalla laitteella. Käyttäjän nimen tallentaminen mahdollistaa oikean käyttäjän valitsemisen, kun samalla laitteella on useita käyttäjiä. Jos et anna käyttäjän nimeä, et voi käyttää palvelua.

Käyttäjän sukupuoli kerätään ensisijaisesti tilastollista käyttöä varten. Haluamme tietää käyttäjiemme demografiset tiedot, jotta voimme kehittää palvelujamme ja niiden markkinointia. Käyttäjän sukupuolen kertominen ei ole välttämätöntä palvelun käyttämiseksi.

Käyttäjän synnyinvuosi tarvitaan palvelukokemuksen yksilöintiin. Käyttäjille tarjotaan synnyinvuoden perusteella heitä todennäköisesti kiinnostavaa musiikkia ja julkisia muistoja. Lisäksi haluamme tietää käyttäjiemme demografiset tiedot, jotta voimme kehittää Palvelujamme ja niiden markkinointia. Jos et anna käyttäjän synnyinvuotta, et voi käyttää palvelua.

Käyttäjän asuinpaikkakunnat tarvitaan palvelukokemuksen yksilöintiin. Käyttäjille tarjotaan asuinpaikkakuntien perusteella heitä todennäköisesti kiinnostavaa musiikkia, valokuvia ja julkisia muistoja. Lisäksi haluamme tietää käyttäjiemme demografiset tiedot, jotta voimme kehittää Palvelujamme ja niiden markkinointia. Käyttäjän asuinpaikkakunnat eivät ole välttämättömiä palvelun käyttämiseksi.

Käyttäjän suosikkiartistit tarvitaan palvelukokemuksen yksilöintiin. Käyttäjille tarjotaan suosikkiartistien perusteella heitä todennäköisesti kiinnostavaa musiikkia, valokuvia ja julkisia muistoja. Lisäksi haluamme tietää käyttäjiemme musiikkiin liittyviä toiveita, jotta voimme kehittää Palvelujamme ja niiden markkinointia. Käyttäjän suosikkiartistit eivät ole välttämättömiä palvelun käyttämiseksi.

Käyttäjän omat muistot ovat käyttäjien itsensä Palveluihimme tekemiä äänitallenteita. Käyttäjät voivat tallentaa musiikkikappaleisiin liittyviä muistojaan. Muistot voidaan julkaista Palveluissamme muiden käyttäjien kuunneltaviksi. Muistojen yhteydessä voidaan julkaista myös käyttäjän profiilikuva ja nimi. Käyttäjien omat muistot eivät ole välttämättömiä palvelun käyttämiseksi.

Käyttäjän omat valokuvat ovat käyttäjien itsensä Palveluihimme lisäämiä valokuvia. Valokuvia voidaan julkaista Palveluissamme muiden käyttäjien nähtäväksi. Valokuvien yhteydessä voidaan julkaista myös käyttäjän nimi. Käyttäjien omat valokuvat eivät ole välttämättömiä palvelun käyttämiseksi.

Käyttäjän sijainti tarvitaan palvelukokemuksen yksilöintiin. Käyttäjille tarjotaan sijainnin perusteella heitä todennäköisesti kiinnostavaa musiikkia, valokuvia ja julkisia muistoja. Lisäksi haluamme tietää käyttäjiemme demografiset tiedot, jotta voimme kehittää Palvelujamme ja niiden markkinointia. Käyttäjän sijainti ei ole välttämätön tieto palvelun käyttämiseksi.

Säännönmukaiset tietojenluovutukset

Kerätyt tiedot säilytetään Suomessa eCredo Oy:n hallinnoimalla palvelimella.

Hyödynnämme Palveluidemme kävijäseurannassa, markkinoinnissa ja jakelussa kolmansien osapuolten järjestelmiä ja niiden evästeitä. Näiden tietojen avulla mittaamme ja seuraamme mainoskampanjoiden tehokkuutta ja kattavuutta sekä saamme kävijätietoja Palveluitamme käyttävistä ihmisistä. Järjestelmien käyttäminen edellyttää tietojesi luovuttamista.

Googlelle luovutettavat tiedot kerätään Google Analytics, Google Firebase ja Google Play -järjestelmien kautta, hyödyntäen mm. evästeitä ja muita vastaavia verkkojäljitteitä. Näihin tietoihin sisältyy muun muassa vierailemasi verkkosivuston osoite sekä sinun IP-osoitteesi. Tarkemmat tiedot on kuvattu Googlen tietosuojaselosteessa: https://www.google.com/policies/privacy/

Facebookille luovutettavat tiedot kerätään Facebook-pikselin avulla. Luovutettaviin tietoihin sisältyvät http-otsikot, pikselikohtaiset tiedot sekä valinnaiset arvot. Lisätietoa löydät Facebookin tietosuojaselosteesta: https://www.facebook.com/about/privacy

Applelle luovutettavat tiedot kerätään Kardemummon iOS-sovelluksen sekä App Storen avulla. Tiedot kertovat muun muassa miten käytät laitettasi ja Palveluitamme, ja minkälaisia tilauksia olet tehnyt. Lisätietoa löydät Applen tietosuojaselosteesta: https://www.apple.com/legal/privacy/fi/

Edellämainitun lisäksi tietoja voidaan vaatimuksesta luovuttaa viranomaisille.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään koko yrityksen toiminnan ajan ellei rekisteröity pyydä sitä ennen tiedon poistamista. Yksilöivät tietosi ovat poistettavissa mm. mobiilisovelluksemme "poista käyttäjä" -toiminnolla. Voimme kuitenkin säilyttää tämän jälkeen käyttäjien muistot ja valokuvat palvelussamme anonymisoituina niin, että ne eivät ole yksilöitävissä tiettyyn käyttäjään.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilöstö
Pääsy rekisteriin on vain niillä henkilöillä, joiden tehtäviin rekisterissä olevien tietojen käsittely kuuluu. Yrityksen palveluksessa olevat henkilöt ovat lainsäädännöllisen, työsuhteisen salassapidon sekä salassapitosopimukseen perustuvan salassapitovelvoitteen sitomia.
Muilta henkilöiltä edellytetään salassapitosopimuksen allekirjoittamista.

Sähköiset aineistot
Sähköinen arkisto sijaitsee yrityksen omilla palvelimilla Suomessa. Palvelimelle kirjaudutaan internetin ylitse salatun SSL-yhteyden yli. Kirjautuminen Palvelimelle vaatii henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Kirjautumisesta jää kirjautumisjälki (logitieto), johon tallentuu kirjautumistunnus ja aikaleima.

Automaattinen päätöksenteko

Tietoja ei käytetä rekisteröidyn oikeuksiin tai velvollisuuksiin vaikuttavien automatisoitujen päätösten tekemiseen.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus

 • tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä;
 • milloin tahansa peruuttaa suostumus niiden tietojen käsittelyyn, joiden käsittely perustuu suostumukseen;
 • milloin tahansa kieltää tietojen käsittely suoramarkkinointia varten;
 • vaatia virheellisen tiedon oikaisua;
 • vaatia minkä tahansa tai kaikkien tietojen poistamista;
 • saada tiedot itselleen yleisesti käytetyssä koneellisesti luettavassa muodossa;
 • vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan tarkoittamissa tapauksissa;
 • tehdä rekisteriä tai tietojen käsittelyä koskeva valitus kohdassa 13 mainitulle viranomaiselle;

Tietojen luovuttaminen sitä pyytävälle edellyttää aina, että pyytäjän henkilöllisyys voidaan luotettavalla tavalla todentaa.

Evästeet ja muu käyttäjäseuranta

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.

Evästeiden avulla kerätään muun muassa seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • Kellonaika
 • käytetyt sivut
 • Selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Kardemummon palveluissa käytetään Google Analyticsin ja Facebookin evästeitä. Lisätietoa Googlen ja Facebookin keräämistä tiedoista löydät tämän tietosuojaselosteen kohdasta "Säännönmukaiset tietojenluovutukset".

Toimivaltainen tietosuojaviranomainen

Tietosuojavaltuutetun toimisto Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi